-

آرشیو پروژه ها > اسفند 1391

  پروژه ساخت تایمربا زمان گیری سالیانه [ دانلود پروژه ]
پروژه ساخت تایمربا زمان گیری سالیانه

  پروژه ساخت COUNTER بدون استفاده از دستورات لبه: [ دانلود پروژه ]
پروژه ساخت COUNTER بدون استفاده از دستورات لبه:

  پروژه ساخت Counter با استفاده از دستور لبه: [ دانلود پروژه ]
پروژه ساخت Counter با استفاده از دستور لبه:

  پروژه لامپ و ژنراتور 10 کیلو وات [ دانلود پروژه ]
پروژه لامپ و ژنراتور 10 کیلو وات

  فیلم آموزشی برنامه نویسی آنالوگ با لوگو Analog with logo [ دانلود پروژه ]
فیلم آموزشی برنامه نویسی آنالوگ با لوگو Analog with logo

  پروژه درب رمز دار با میکروکنترلر AVR [ دانلود پروژه ]
پروژه درب رمز دار با میکروکنترلر AVR

  پروژه کنترل ریموت سه حالته [ دانلود پروژه ]
پروژه کنترل ریموت سه حالته

  پروژه کارخانه آجر پزی [ دانلود پروژه ]
پروژه کارخانه آجر پزی

  خود را بیازمائیدو از ما امتیاز دانلود بگیرید. [ دانلود پروژه ]
خود را بیازمائیدو از ما امتیاز دانلود بگیرید.

1