-

آرشیو پروژه ها > آذر 1391

  اجرای یک پروژه باPLC برای Step Motor [ دانلود پروژه ]
اجرای یک پروژه باPLC برای Step Motor

  پروژه تایمر با PLC Timer_S7 [ دانلود پروژه ]
پروژه تایمر با PLC Timer_S7

  طریقه اتصال پانل لمسی Pro-face به کنترلر PLC-S7 MPI Adapter via Ethernet توسط MPI بدون نیاز به ماژول CP [ دانلود پروژه ]
طریقه اتصال پانل لمسی Pro-face به کنترلر PLC-S7 MPI Adapter via Ethernet توسط MPI بدون نیاز به ماژول CP

  پروژه میکروکنترلر project-micro [ دانلود پروژه ]
پروژه میکروکنترلر project-micro

  پروژه ترازوی دیجیتال با استفاده از لود سل Strain Gauge [ دانلود پروژه ]
پروژه ترازوی دیجیتال با استفاده از لود سل Strain Gauge

  دو پروژه کاربردی با میکروکنترلر microcontroler project-4 [ دانلود پروژه ]
دو پروژه کاربردی با میکروکنترلر microcontroler project-4

1