-

آرشیو پروژه ها > شهریور 1390

  پروژه گسترش I-O [ دانلود پروژه ]
این پروژه توسط شرکت زیمنس بعنوان مثالی از برنامه نویسی مدولار و استاندارد ارائه شده است. توجه فراگیران را به آن جلب می نمائیم.

  پروژه کنترل ترافیک [ دانلود پروژه ]
این پروژه توسط شرکت زیمنس بعنوان مثالی از برنامه نویسی مدولار و استاندارد ارائه شده است. توجه فراگیران را به آن جلب می نمائیم.

  پروژه مخلوط کن Mixer [ دانلود پروژه ]
این پروژه توسط شرکت زیمنس بعنوان مثالی از برنامه نویسی مدولار و استاندارد ارائه شده است. توجه فراگیران را به آن جلب می نمائیم.

  پروژه جعبه خالی صابون [ دانلود پروژه ]
این پروژه برای تمرکز جهت یافتن بهترین و ساده ترین راه حل ارائه شده است.

1