-

آرشیو پروژه ها > مهر 1390

  مدار سنسور التراسونيک [ دانلود پروژه ]
مدار سنسور التراسونيک

  پروژه هاي کاربردي با LOGO [ دانلود پروژه ]
پروژه هاي کاربردي با LOGO

  پروژه برنامه نويسي ماشين قهوه (چاي ) جديد [ دانلود پروژه ]
پروژه برنامه نويسي ماشين قهوه (چاي ) جديد

  پروژه برنامه نويسي مخلوط کننده (Mixer) جديد [ دانلود پروژه ]
پروژه برنامه نويسي مخلوط کننده (Mixer) جديد

  مدار سنسور تشخيص مانع [ دانلود پروژه ]
مدار سنسور تشخيص مانع به درخواست عضو محترم مهر

  پروژه برنامه نويسي صندلي دندانپزشکي [ دانلود پروژه ]
براي اتوماسيون و مکانيزاسيون اطاق دندانپزشکي که از نظر تجهيزات بايستي مدرن و به روز باشد راهکارهاي مختلفي بيان مي شود، که در يکي از اين روشها.....

  برنامه اسيلاتور با استفاده از بلوک اطلاعاتي زيمنس [ دانلود پروژه ]
مي دانيم برنامه اسيلاتور را ميتوان به روشهاي مختلف نوشت ، ما در اينجا برنامه اسيلاتور را با استفاده از بلوک اطلاعاتي انجام داده ايم که در نوع خود جالب و روشي براي استفاده از بلوک اطلاعاتي مي باشد.

  کنترل موتور القايي سه فاز [ دانلود پروژه ]
پروژه اي ساده براي فراگيران تا به روش برنامه نويس يک کنترل ساده توسط نرم افزار PLC‌آشنا شوند.

  پروژه کنترل دما [ دانلود پروژه ]
پروژه اي ساده براي فراگيران تا به روش برنامه نويس يک کنترل ساده توسط نرم افزار PLC‌آشنا شوند.

1