-

آرشیو پروژه ها > خرداد 1391

  پروژه کنترل توان راکتيو [ دانلود پروژه ]
پروژه کنترل توان راکتيو

  پروژه کنترل دماي يک راکتور [ دانلود پروژه ]
پروژه کنترل دماي يک راکتور

  پروژه ميکروکنترلر براي آشنايي با برنامه نويسي حلقه ها [ دانلود پروژه ]
پروژه ميکروکنترلر براي آشنايي با برنامه نويسي حلقه ها روشن و خاموش کردن 8 LED با استفاده از ميکرو و دستورات حلقه

  پروژه خط توليد کارخانه توليد آبميوه [ دانلود پروژه ]
پروژه خط توليد کارخانه توليد آبميوه

  برنامه نويسي کرنومتر با استفاده از بلوک FC و FB توسط نرم افزار Step7-300 [ دانلود پروژه ]
برنامه نويسي کرنومتر با استفاده از بلوک FC و FB توسط نرم افزار Step7-300 با قابليت نشان دادن ثانيه،دقيقه ،ساعت

  پروژه زمان دهي متغيير يک اجاق برقي بين يک تا 999 ثانيه [ دانلود پروژه ]
پروژه زمان دهي متغيير يک اجاق برقي بين يک تا 999 ثانيه

  پروژه ساخت ژنراتور دريايي [ دانلود پروژه ]
پروژه ساخت ژنراتور دريايي منبع : گروه تلويزيوني سرزمين دانايي

  پروژه ساخت شارژر دستي [ دانلود پروژه ]
پروژه ساخت شارژر دستي منبع : گروه تلويزيوني سرزمين دانايي

  پروژه برنامه نويسي دستگاه برش و پرس ورق با نرم افزار STEP 7 [ دانلود پروژه ]
پروژه برنامه نويسي دستگاه برش و پرس ورق با نرم افزار STEP 7

  پروژه بالابرقطعه الکتروپنوماتیکی) بانرم افزار ) FLUIDSIM FESTO [ دانلود پروژه ]
پروژه بالابرقطعه الکتروپنوماتیکی) با نرم افزار ) FLUIDSIM FESTO

12آخر