-

آرشیو پروژه ها > آذر 1390

  پروژه ترکيب محلول هاي شيميايي [ دانلود پروژه ]
پروژه ترکيب محلول هاي شيميايي

  پروژه ماشين اتوماتيک نوشابه،چاي [ دانلود پروژه ]
پروژه ماشين اتوماتيک نوشابه،چاي

  برنامه ستاره مثلث اتوماتيک صنعتي با بلوک FB براي چند نفر [ دانلود پروژه ]
شما مي خواهيد برنامه ستاره مثلث بنويسيد با استفاده از تايمر که همزمان چند نفر بتوانند از اين برنامه استفاده نمايند ،.........

  خرد کننده ذغال سنگ [ دانلود پروژه ]
خرد کننده ذغال سنگ

  کنترل سيستم گرمايي [ دانلود پروژه ]
کنترل سيستم گرمايي

  راه اندازي آرام يک موتور سه فاز [ دانلود پروژه ]
در اين پروژه با نحوه برنامه نويسي نرم افزاري توسط PLC و ارتباطات سخت افزاري اين مدار و چگونگي عملکرد و منطق کار آشنا خواهيد شد.

  ستاره مثلث بصورت اتوماتيک [ دانلود پروژه ]
در اين پروژه با نحوه برنامه نويسي نرم افزاري توسط PLC و ارتباطات سخت افزاري و....

1