-

آرشیو پروژه ها > فروردین 1391

  پروژه پارک اتومبيل بصورت اتوماتيک در پارکينگ Automatic Car Parking [ دانلود پروژه ]
پروژه پارک اتومبيل بصورت اتوماتيک در پارکينگ Automatic Car Parking

  پروژه اتوماسیون انتقال آب از يک چاه به استخر يک واحد صنعتی [ دانلود پروژه ]
پروژه اتوماسیون انتقال آب از يک چاه به استخر يک واحد صنعتی

  پروژه قفل امنيتي 8 رقمي [ دانلود پروژه ]
پروژه قفل امنيتي 8 رقمي

  پروژه خنک کردن آجر پخته شده در يک کارخانه آجر پزي [ دانلود پروژه ]
پروژه خنک کردن آجر پخته شده در يک کارخانه آجر پزي ارسال شده توسط کاربر محترم آقاي مهدي ميرزايي با تشکر فراوان از اين عزيز

  برنامه نويسي توليد شيريني(آنالوگ )Sweetish project analog [ دانلود پروژه ]
برنامه نويسي توليد شيريني(آنالوگ )Sweetish project analog

  ه کنترل عملکرد سه موتور الکتريکي با زمان عملکرد مساوي [ دانلود پروژه ]
پروژه کنترل عملکرد سه موتور الکتريکي با زمان عملکرد مساوي ارسالي توسط آقاي ولي صميمي

  پروژه سه الکتروپمپ کنترل مايع بصورت آنالوگ در داخل مخزن [ دانلود پروژه ]
پروژه سه الکتروپمپ کنترل مايع بصورت آنالوگ در داخل مخزن ارسالي توسط آقاي ولي صميمي

  پروژه برنامه نويسي يک کليد ايمني براي درب صندوق [ دانلود پروژه ]
پروژه برنامه نويسي يک کليد ايمني براي درب صندوق

1