-

آرشیو پروژه ها > بهمن 1391

  پروژه برنامه نویسی شمارنده بدون استفاده از کانتر [ دانلود پروژه ]
پروژه برنامه نویسی شمارنده بدون استفاده از کانتر

  پروژه کاربردی مراحل طراحی ، ساخت و اجراء یک آسانسور Elevator [ دانلود پروژه ]
پروژه کاربردی مراحل طراحی ، ساخت و اجراء یک آسانسور Elevator دانشگاه کاشان تهیه کنندگان : آقایان محمدحسین کیخا ، محسن بهزادنیا

  پروژه کاربردی سنسور گاز prozhe-sensor-gas [ دانلود پروژه ]
پروژه کاربردی سنسور گاز prozhe-sensor-gas

  پروژه برنامه نویسی مدار ایمنی دو دستی پرس با PLC ( PRESS) [ دانلود پروژه ]
پروژه برنامه نویسی مدار ایمنی دو دستی پرس با PLC ( PRESS)

  [ دانلود پروژه ]
پروژه کاربردی کنترل ماشین آلات صنعتی Control machine with logo

1