-

آرشیو مقالات > آبان 1392

پارچه هوشمند اختراع یک ایرانیSmart Conductive Textiles   پارچه هوشمند اختراع یک ایرانیSmart Conductive Textiles   
پارچه هوشمند اختراع یک ایرانی Smart Conductive Textiles
[ جزییات ]
اسپری فلز جایگزینی برای دستگاه جوشGE Cold Spray Technology   اسپری فلز جایگزینی برای دستگاه جوشGE Cold Spray Technology   
اسپری فلز جایگزینی برای دستگاه جوش GE Cold Spray Technology
[ جزییات ]
1